fbpx

Pep

Selvitys poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä (PEP)

Oletko tai oletko ollut viimeisen vuoden aikana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan lain mukaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

 

Ohjeita:

Kuka on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä (PEP) tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on viimeksi kuluneen vuoden aikana toiminut:
1) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä,
2) parlamentin jäsenenä,
3) poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenenä,
4) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta (Suomessa tällaisia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus),
5) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä,
6) keskuspankin johtokunnan jäsenenä,
7) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana,
8) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina,
9) valtion kokonaan omistaman yritysten hallinto-, johto ja valvontaelimen jäsenenä tai
10) kansainvälisen yhteisön johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

-PEP:n perheenjäseniä ovat:
1) aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan
aviopuolisoon;
2) lapset ja heidän aviopuolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppani;
3) vanhemmat

-PEP:n yhtiökumppaneita ovat:
1) kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja
2) kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.

asuntounelmia | unelma-asuntoja

Mietitkö kotisi myyntiä?